Sie 25
2016

Laubzega jako jeden z pierwszych metod krojenia tafli

Za kluczowe narzędzie do wycinania tafli z drewna przyjmuje się wyrzynarkę. Lecz laubzegę nie wyłącznie można stosować do obcinania tafli z drewna, jednakże też z miękkiego żelaza oraz tworzywa. Za pomocą wyrzynarki przypuszczalnie można wykroić proste linie przecięcia, a też linię przepołowienia o nieregularnym wyglądzie na przykład w postaci krzywizn czy również łamańców. Przy pomocy wspomnianego sprzętu można wyciąć też w kształcie elipsy, prostokątne oraz arytmiczne otwory.

Z pewnością można stwierdzić, że wyrzynarka jest niedocenionym sprzętem nie wyłącznie do obcinania płyt, ale przede wszystkim jest nieodzownym sprzętem w każdorazowym dużym zakładzie hobbysty. Jest parę norm w trakcie skrawania płyt z pomocą wyrzynarki. Pierwszoplanowa norma tyczy się odpowiedniego umieszczenia wyrzynarki. W związku z powyższym, w trakcie krojenia długa płoza laubzegi powinna być przyciśnięta do krojonej sklejki. Ważne jest, ażeby w czasie cięcia płyty, wyrzynarka nie wpadła w jakiekolwiek szarpania, gdyż może to przyczynić się i spowodować złamanie ostrza. Jeśli będziemy próbowali ciąć płyty dość stwardniałe, wtedy trzeba uruchomić na wyrzynarce najsłabszy tor, tylko z niezawysoką szybkością posuwu głowni można wykroić upragniony strukturę.

Natomiast im surowiec jest sprężystszy, tym nurt musi być wyższy. Prowadząc laubzegę, nie powinno się spieszyć, raczej sprężać się etapowo wycinać sklejkę w równoczesnej miarowości. Przy specjalistycznym wycinaniu tafli z drzewa radzi się wykorzystywać cyrkiel.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.